در کميته توسعه آبزي پروري مطرح گرديد :

مزارع بدون مجوز پرورش ماهي ساماندهي گردند .

کد خبر: 42979 تاریخ انتشار: 1398/09/04
نمایش: 98
اخبار
الله کرم نصيري ، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار در جلسه کميته توسعه آبزي پروري که با حضور مديران دستگاههاي اجرايي ذيربط و نمايندگان بخش غير دولتي در دفتر اين معاونت برگزار گرديد ، با اشاره به اهميت توليد و پرورش ماهيان سرد اب و گرمابي تاکيد کرد : مزارع بدون مجوز پرورش ماهي ساماندهي گردند .
وي ادامه داد : استان چهار محال و بختياري ظرفيت بسيار خوبي جهت پرورش و توليد گونه هاي مختلف ماهي را دارد .
نصيري تاکيد کرد : مطالعات در زمينه پرورش و  توليددو گونه ماهي سردابي و گرمابي در استان  از جمله درسد  و درياچه کارون 4 مورد مطالعه قرار گيرد .
در ادامه مشکلات پرورش ماهيان در قفس مورد بررسي قرار گرفت .

افزودن دیدگاه