معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري : عظمت ، شکوه و اقتدارايران اسلامي در جهان ماحصل صبر ، مجاهدت و تلاش مردم اين سرزمين است .


جزییات بیشتر

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري : جلسات کارگروه تنظيم بازار مستمر و هفتگي برگزار مي گردد .


جزییات بیشتر

الله کرم نصيري در حاشيه بازديد از کارخانه قند هفشجان – شهرکرد : ظرفيت توليد کارخانه قند هفشجان – شهرکرد افزايش خواهد يافت .


جزییات بیشتر

الله کرم نصيري در جلسه و نشست شوراي فرهنگي استانداري و فرمانداريهاي تابعه : فرهنگ اقامه نماز جماعت در دستگاه ها و ادارات استان بايد تقويت شود .


جزییات بیشتر

الله کرم نصيري در جلسه رصد و پيگيري طرح هاي سرمايه گذاري استان :با تمام توان از بخش خصوصي و سرمايه گذاران در راستاي ايجاد اشتغال و ارتقاء شاخص هاي اقتصادي استان حمايت مي کنيم .


جزییات بیشتر

الله کرم نصيري در جلسه و نشست با رئيس کميسيون ايران دراتاق بازرگاني مسکو :استان چهارمحال و بختياري در زمينه تبادلات اقتصادي و صادرات داراي ظرفيت بالايي است .


جزییات بیشتر

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري درمراسم توديع و معارفه مدير کل برنامه ريزي ، نوسازي و تحول اداري استانداري : فرهنگ آموزش و پژوهش بايد نهادينه شود .


جزییات بیشتر

نصيري :مجتمع مرغ مادر بهجوجه زاگرس داراي ظرفيت بالايي است .


جزییات بیشتر
آرشیو