حق‌‌آبه حوضه کارون بايد به سرعت تثبيت شود.

الله کرم نصيري :حق‌‌آبه حوضه کارون بايد به سرعت تثبيت شود.

کد خبر: 42811 تاریخ انتشار: 1398/08/08
نمایش: 110
اخبار
اله کرم نصيري در جلسه شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت با بيان اينکه بايد حق‌آبه‌هاي طرح‌هاي سرشاخه‌هاي حوزه کارون مستندسازي شود، گفت: امروز در بحث تخصيص آب در حوضه زاينده‌رود با مشکلات بسياري مواجه هستيم؛ بنابراين حق‌‌آبه حوضه کارون بايد به سرعت تثبيت شود.
معاون امور اقتصادي استاندار چهارمحال و بختياري ادامه داد: استفاده از پساب فاضلاب در شهرک‌هاي صنعتي بايد به‌عنوان يک برنامه بلندمدت و کوتاه‌مدت در دستور کار قرار بگيرد؛ همچنين استفاده از آب مازاد طرح عمان ساماني براي تأمين آب شرب شهرک‌هاي صنعتي در فصول زراعي و غيرزراعي پيشنهاد خوبي است.
وي تأکيد کرد: استفاده از آب مازاد اين طرح به‌طور موقت تا اجراي کامل طرح انتقال آب بن- بروجن در دستور کار قرار مي‌گيرد و اجراي موقت اين طرح براي تأمين آب شرب به کشاورزان تعهد داده مي‌شود.
نصيري با بيان اينکه پروژه انتقال آب بن- بروجن تا سال 1400 به اتمام مي‌رسد، خاطرنشان کرد: اين پروژه جزو پروژه‌هاي اولويت‌دار در حوزه اقتصاد مقاومتي است و استاندار چهارمحال و بختياري اجراي اين پروژه را با قوت دنبال مي‌کند.

افزودن دیدگاه