ممنوعيت دريافت حق فني از طرف داروخانه ها اجرايي مي شود.

الله کرم نصيري :ممنوعيت دريافت حق فني از طرف داروخانه ها اجرايي مي شود.

کد خبر: 42224 تاریخ انتشار: 1398/04/25 10:54:56
نمایش: 165
اخبار
الله کرم نصيري :ممنوعيت دريافت حق فني از طرف داروخانه ها اجرايي مي شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار:ممنوعيت دريافت حق فني داروخانه ها با توجه به رأي شعبه عمومي ديوان اداري مورد تأکيد قرارداد ومعاونت غذا وداروي استان ملزم به پيگيري مصوبه هيئت وزيرا در اين خصوص گرديد.

افزودن دیدگاه