تآکيد معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار بر تسريع رفع مشکلات خسارت ديدگان سيل اخير

تمام مديران بايد نسبت به رفع مشکلات سيل زدگان اخير در استان اهتمام ورزند.

کد خبر: 42218 تاریخ انتشار: 1398/04/24 12:48:16
نمایش: 145
اخبار

در جلسه اجراي بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه کشور که به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و با حضور تني چند از مديران مربوطه برگزار گرديد وي با اشاره به شرايط اقليمي و آب و هوايي استان تاکيد کرد :
تمام مديران بايد نسبت به رفع مشکلات سيل زدگان اخير در استان اهتمام ورزند.
الله کرم نصيري عنوان کرد :
از مجموع 72 ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته در اين راستا ، بيش از 80 در صد جذب گرديده و مقدمان و پيگيري هاي لازم جهت جذب باقيمانده اعتبار مذکور در دستور کار قرار گرفته است .
وي خاطر نشان کرد :
اعتبار تخصيص يافته مذکور مربوط به  امهال اصل وبخشودگي سود،کارمزد وجرايم تسهيلات دريافتي کشاورزان خسارت ديده از حوادث غير مترقبه سالهاي 96 و97 مي باشد .

افزودن دیدگاه