معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري در حاشيه شوراي اداري :

زمينه حضور و مشارکت زنان فعال استان در عرصه هاي مختلف بيش از پيش فراهم خواهد شد .

کد خبر: 30715 تاریخ انتشار: 1397/06/26 09:12:48
نمایش: 448
اخبار
الله کرم نصيري ، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري در حاشيه شوراي اداري استان که با حضور معصومه ابتکار معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده برگزار گرديد ،با اشاره به افتخارات فراوان و متعددي که بانوان استان در سطح کشور و ملي در زمينه هاي ورزشي ،فرهنگي وهنري ، علمي و اقتصادي کسب نموده اند گفت :
زمينه حضور و مشارکت زنان استان در عرصه هاي مختلف بيش از پيش فراهم خواهد شد .
نصيري ادامه داد :در زمينه حضور و مشارکت زنان در بخش کار آفريني و اشتغال اقدامات خوبي انجام گرفته که بايد تقويت  يابد وبا شدت بيشتري پيگيري شود .
وي خاطر نشان کرد :اقدامات و برنامه هاي در دست اجراي مجموعه بهزيستي استان ويژه زنان بي سرپرست و بد سرپرست  ، آموزشهاي تخصصي  اداره کل فني و حرفه اي استان تحت عنوان کار آفريني و اشتغال ، تشويق و ترغيب تشکلهاي غير دولتي کارآفرين از جمله برنامه هاي مورد نظر مي باشد .

افزودن دیدگاه