خدمات شاخص 40 ساله دولت در استان به راحتي قابل تدوين نيست .

الله کرم نصيري ، رئيس کارگروه تدوين سيماي استان قبل و بعد از انقلاب اسلامي با اشاره به حجم بالاي دستاوردها و خدمات نظام در استان : خدمات شاخص 40 ساله دولت در استان به راحتي قابل تدوين نيست .

نصیری گستره خدمات نظام جمهوری اسلامی در استان را بسیار وسیع و متنوع دانست و عزم جدی مسئولین و دست اندرکاران را جهت تدوین و انعکاس این خدمات خواستار شد .

کد خبر: 30706 تاریخ انتشار: 1397/06/24
نمایش: 207
اخبار
الله کرم نصيري ، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و رئيس کار گروه تدوين عملکرد دستاوردهاي شاخص انقلاب اسلامي در استان در چهارمين جلسه اعضاي شوراي سياستگزاري و راهبري چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي با اشاره به عملکرد اين کارگروه گفت :
خدمات شاخص 40 ساله دولت در استان به راحتي قابل تدوين نيست .

وي ضمن بر شمردن خدمات نظام در حوزه بهداشت و درمان ،راه ،عمران و آباداني بويژه در مناطق روستائي ،مبارزه با فقر و محروميت ،ارائه خدمات به عشايرو روستائيان... اظهار داشت :
بر همگان ملموس است که وضعيت استان در تمام حوزه ها و بخش ها قبل وبعد از انقلاب قابل قياس و توصيف نيست .در بسياري از بخش ها خدماتي اصلا قبل از انقلاب وجود نداشته و اين رشد و توسعه و بالندگي مديون خدمات بي شمار نظام مقدس جمهوري اسلامي در استان مي باشد .

نصيري تاکيد کرد :بايد تمام توان ، امکانات سخت افزاري و نرم افزاري را بکار بنديم و اين خدمات را به مردم شريف استان اطلاع رساني نمائيم .
در ادامه نصيري به ارائه گزارش عملکرد کارگروه مربوطه پرداخت و گفت :
مرحله اول عملکرد اين کار گروه که جمع بندي و تدوين عملکرد عرصه ها و بخشهاي ذيربط مي باشد در حال اتمام است و انشاالله مرحله بعد که برنامه ريزي و هماهنگي با صداو سيماي مرکز استان جهت انعکاس و ارائه اين خدمات مي باشد در دستور کار قرار گرفته است.

افزودن دیدگاه