انتصاب

الله کرم نصيري به سمت معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري چهارمحال و بختياري منصوب شد.

.

کد خبر: 30571 تاریخ انتشار: 1397/06/04
نمایش: 745
اخبار
وزير کشور با صدور حکمي و بنا به پيشنهاد استاندار چهارمحال و بختياري،الله کرم نصيري را به سمت معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري چهارمحال و بختياري منصوب کرد.
 

افزودن دیدگاه