سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري :

طرح ملي فناوري سامانه پرتو دهي گاما استان آماده بهره برداري است .

کد خبر: 30554 تاریخ انتشار: 1397/05/30 11:26:02
نمایش: 342
اخبار
ملک محمد قربانپور در حاشيه سفر و بازديد سورنا ستاري ، معاون علمي و فن آوري رئيس جمهور ورئيس بنياد ملي نخبگان ازمجموعه شرکت شارپرتو ايرانيان استان با اشاره به ضرورت و نياز کشور و استان به اين مجموعه کم نظير و نقش آن در ارتقاي بهداشت و سلامت جامعه ، تکميل زنجيره و چرخه کشاورزي ، توسعه صارات از راه اندازي اين مجموعه خبر داد و گفت :
طرح ملي فناوري سامانه پرتو دهي گاما استان آماده بهره برداري است .
 وي ادامه داد :
تمام تجهيزات اين مجموعه نصب گرديده و براي ايجاد وراه اندازي آن 180 ميليارد ريال سرمايه گذاري ريالي و 5/3 ميليون دلار سرمايه گذاري ارزي شده است .

افزودن دیدگاه