سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري :

تدوين عملکرد دستاوردهاي 40 ساله شاخص انقلاب اسلامي در استان اندوخته اي براي آيندگان است .

کد خبر: 30526 تاریخ انتشار: 1397/05/23 04:58:33
نمایش: 301
اخبار
ملک محمد قربانپوردر سومين نشست تخصصي کارگروه تدوين عملکرد دستاوردهاي 40 ساله شاخص انقلاب اسلامي در استان با اشاره به اينکه در طي 40 سال بعد از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي مستند سازي از اقدامات و خدمات چشمگيرنظام به مردم ايران اسلامي و بويژه در استان چهار محال و بختياري به نحو مناسب به عمل نيامده ، عملکرد اين کارگروه را در تهيه ، تدوين و معرفي خدمات انجام شده بسيار ارزشمند عنوان کرد و گفت :
تدوين عملکرد دستاوردهاي 40 ساله شاخص انقلاب اسلامي در استان اندوخته اي براي آيندگان است .
وي در ادامه ضمن تقدير ازعملکرد و برنامه هاي در دست اقدام عرصه جهاد کشاورزي خاطر نشان کرد :
جهاد سازندگي محصول انقلاب اسلامي است و خدمات بي نظيراين مجموعه درطول هشت سال دفاع مقدس و همچنين در توسعه آباداني و عمران روستاها و شهرها قابل توصيف نيست .

افزودن دیدگاه