رئيس کار گروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري :

اولويتهاي پژوهشي ها بايد مشخص و جنبه کاربردي داشته باشد.

کد خبر: 20435 تاریخ انتشار: 1397/04/28
نمایش: 372
اخبار
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و رئيس کار گروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري در اولين نشست با اشاره به اهميت پژوهش به عنوان يکي از الزامات توسعه گفت :مديران دستگاههاي اجرائي و مراکز علمي ،پژوهشي و دانشگاهي بايد اولويتهاي پژوهشي کاربردي را که نياز امروز کشور مي باشد شناسايي و به پژوهشگران معرفي نمايند .
قربانپور ادامه داد : در سالهاي اخير پژوهش هاي فراواني در حوزه هاي مختلف انجام شده که متاسفانه در برخي بخش ها نيازسنجي کارشناسي نبوده و پژوهش ها  کاربردي نداشته  ا ست.
وي با اشاره به ابعاد و خصوصيتهاي پژوهشهاي علمي خاطر نشان کرد : پژوهشهاي علمي با هدف شناسايي پتانسيل ها ، قابليتها ، نقاط قوت ، ضعف و همچنين ارائه راهکارهاي علمي و عملي جهت نيل به مقصود که همانا توسعه وپيشرفت است انجام مي گردد.
قربانپور از تشکيل مستمراين جلسات با هدف هم انديشي و هم افزايي جهت نهادينه کردن فرهنگ پژوهش ، جذب و حمايت از محققان و صاحب نظران و همچنين اجرايي نمودن اهداف کار گروه مذکور خبر داد .

افزودن دیدگاه