سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و رئيس کار گروه تدوين سيماي استان قبل و بعد از انقلاب اسلامي :

عظمت دستاوردهاي بيشمار نظام جمهوري اسلامي و خدمات 40 ساله دولت در استان به راحتي قابل بيان نيست .

کد خبر: 20415 تاریخ انتشار: 1397/04/24
نمایش: 318
اخبار
ملک محمد قربانپور سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري و رئيس کار گروه تدوين سيماي استان قبل و بعد از انقلاب  اسلامي درجلسه هم انديشي وبرنامه ريزي که با حضورمديران دستگاههاي اجرايي در محل سالن شهيد مرداني استانداري برگزار گرديد با اشاره به وضعيت زندگي مردم ، فقر و محروميت و نبود امکانات اوليه دراستان قبل از انقلاب اسلامي ، وجود اين انقلاب را مايه برکت و رحمت دانست و گفت :
عظمت دستاوردهاي بيشمار نظام جمهوري اسلامي و خدمات 40 ساله دولت در استان به راحتي قابل بيان نيست .
وي تغييرات و تحولات زير بنايي ايجاد شده بعد از انقلاب اسلامي را در تمام حوزه ها بسيار چشمگير دانست و اظهار کرد :
بايد با برنامه ريزي دقيق ، ارائه ايده هاي نو ،استفاده از ظرفيت و توان فن اوريهاي جديد و نرم افزاري ، شبکه هاي اجتماعي و مجازي ،رسانه هاي گروهي ،مطبوعات ، صدا وسيما و مشارکت کليه نهادهاي حمايتي ، خدماتي ودستگاههاي اجرايي نسل هاي بعد از انقلاب را از اين خدمات که در حوزه هاي عمراني ، اجتماعي ، فرهنگي ، علوم و فنون ، اقتصادي و هزاران خدمات ديگر مي باشد آگاه ساخت .
لازم به ذکر است کار گروه مذکور در 6 حوزه فرهنگي ،بهداشت درمان و سلامت ،علمي و فناوري ،رفاه و خدمات عمومي ، صنعت ، عدالت و سلامت قضايي با مسئوليت دستگاههاي مربوطه فعاليت خود را آغاز نمود .

افزودن دیدگاه