تقويت و حمايت ازبخش خصوصي وسرمايه گذاري در استان با هدف ايجاد اشتغال

الله کرم نصيري در جلسه رصد و پيگيري طرح هاي سرمايه گذاري استان :با تمام توان از بخش خصوصي و سرمايه گذاران در راستاي ايجاد اشتغال و ارتقاء شاخص هاي اقتصادي استان حمايت مي کنيم .

کد خبر: 30776 تاریخ انتشار: 1397/07/07
نمایش: 338
اخبار
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري چهار محال و بختياري در جلسه پيگيري و رصد طرحهاي سرمايه گذاري استان که عصر شنبه با حضور مديران دستگاههاي اجرائي ذيربط ، سرمايه گذاران و نمايندگان بخش خصوصي برگزار گرديد ظرفيتهاي استان در بخش گردشگري و کشاورزي را بي نظير دانست و تاکيد کرد :
با تمام توان از بخش خصوصي و سرمايه گذاران در راستاي ايجاد اشتغال ،ارتقاء شاخص هاي اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم استان حمايت مي کنيم .
وي ادامه داد :رويکرد و اولويت استان در حوزه سرمايه گذاري  رفع مشکلات و موانع  پبش روي طرح هاي نيمه تمام و پيگيري جهت حل و راه اندازي آنان مي باشد .
نصيري خاطر نشان کرد :افتتاح پروژه هاي نا تمام بخش زيادي از مشکلات اشتغال را حل و باعث ايجاد رونق در حوزه هاي مختلف بويژه بخش کشاورزي  و صنعت خواهد شد .
مشکلات تعدادي ازطرح هاو پروژه هاي نيمه تمام در حوزه گردشگري ، توريسم ورزشي ،کشاورزي و پرورش ماهيان سردابي در اين جلسه مورد بررسي و پيگيري قرار گرفت .

افزودن دیدگاه